Disclaimer

Privacy

De Verhalenbank Psychiatrie gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van zijn website beschikbaar komen. Alle gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens (bijvoorbeeld door het delen van uw verhaal of het invullen van het contactformulier) worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Indien een onderzoeker en/of medewerker van de Verhalenbank Psychiatrie of het UMC Utrecht u benadert voor onderzoek dan zullen uw gegevens anoniem worden verwerkt. De onderzoeksgegevens worden niet aan persoonsgegevens gekoppeld. Als u op een formulier op de website persoonlijke gegevens hebt ingevuld, kunt u deze gegevens altijd laten verwijderen door een mail te sturen aan verhalenpsychiatrie@umcutrecht.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

De Verhalenbank Psychiatrie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Het terugtrekken van uw toestemming

Als u op een formulier op de website persoonlijke gegevens hebt ingevuld, kunt u deze gegevens altijd laten verwijderen door een mail te sturen aan verhalenpsychiatrie@umcutrecht.nl. Als u besluit dat u uw verhaal niet meer op de website van de Verhalenbank Psychiatrie mag staan, kunt u een mail sturen naar verhalenpsychiatrie@umcutrecht.nl. Wij verwijderen uw verhaal dan van de website. U hoeft hier geen reden voor te geven. De gegevens die tot dat moment verzameld zijn, worden wel gebruikt voor het onderzoek.

Publicatie van verhalen

De verhalen die op de website geplaatst worden, worden met grote zorg opgesteld door de auteurs. Het staat voorop dat zij recht willen doen aan het verhaal. We houden ons echter wel aan bepaalde richtlijnen, bijvoorbeeld de 113 richtlijn om suïcide te bespreken. Ook behouden we ons het recht voor te beslissen om een verhaal niet te plaatsen.

Elk verhaal is uniek, dus we kijken per verhaal hoe we het best kunnen weergeven. Eventuele overwegingen om iets aan te passen, worden altijd besproken met de verteller voordat het verhaal online geplaatst wordt.

Het bewaren van uw gegevens

Bij het gebruik van onderzoeksgegevens houden we ons aan de zogenaamde Algemene Verordening Persoonsbescherming. Alle gegevens worden gedurende maximaal 15 jaar na afloop van het onderzoek bewaard. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Bij vragen over uw rechten of klachten kunt u contact opnemen met ons via verhalenpsychiatrie@umcutrecht.nl.

Cookies

Wij verzamelen en analyseren informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Bij het verwerken van onze websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land te bepalen is, maar niet de exacte locatie.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website van de Verhalenbank worden bezocht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken of de inhoud van deze websites.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan de Verhalenbank Psychiatrie of het UMC Utrecht jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze website van de Verhalenbank Psychiatrie is niet voor commercieel gebruikt.