Disclaimer

Privacy

De Verhalenbank Psychiatrie gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van zijn website beschikbaar komen. Alle gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens (bijvoorbeeld door het delen van uw verhaal of het invullen van het contactformulier) worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Indien een onderzoeker en/of medewerker van de Verhalenbank Psychiatrie of het UMC Utrecht u benadert voor onderzoek dan zullen uw gegevens anoniem worden verwerkt. De onderzoeksgegevens worden niet aan persoonsgegevens gekoppeld. Als u op een formulier op de website persoonlijke gegevens hebt ingevuld, kunt u deze gegevens altijd laten verwijderen door een mail te sturen aan verhalenpsychiatrie@umcutrecht.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

De Verhalenbank Psychiatrie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Cookies

Wij verzamelen en analyseren informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Bij het verwerken van onze websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land te bepalen is, maar niet de exacte locatie.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website van de Verhalenbank worden bezocht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken of de inhoud van deze websites.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan de Verhalenbank Psychiatrie of het UMC Utrecht jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze website van de Verhalenbank Psychiatrie is niet voor commercieel gebruikt.