Missie

Achtergrondinformatie

“Waargebeurde verhalen nemen ons mee op sleeptouw, brengen ons naar de plek waar het echt gebeurt, laten ons anders kijken naar de wereld”

Ondersteuning van het herstelproces is niet meer weg te denken uit de psychiatrie. Voor de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum is deze beweging het vertrekpunt geweest om de Verhalenbank Psychiatrie op te zetten, analoog aan de Verhalenbank Dementie, opgericht door prof. AnneMei The.

In de afgelopen vijftig jaar zijn in de psychiatrie de persoonlijke ervaringen en het subjectieve verhaal van de patiënt naar de achtergrond verdwenen. De focus is verschoven naar het bestuderen van patiënten op groeps- en stoornisniveau. Hierdoor is de zorg steeds meer geprotocolleerd en op de ‘gemiddelde’ patiënt afgestemd.

Met de Verhalenbank Psychiatrie willen we daar verandering in brengen. Door narratief onderzoek kunnen we diepere inzichten krijgen in de leefwereld van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Wij denken dat deze inzichten kunnen helpen om behandeling en begeleiding te verbeteren.

Onze doelen

  • Door middel van het aanleggen van een wetenschappelijke databank willen we:
  1. Nieuwe kennis en inzichten genereren op basis van persoonlijke verhalen.
  2. Moderne methodes ontwikkelen om verhalen te kunnen analyseren.
  3. Initiatieven ontwikkelen die de psychiatrische zorg verbeteren.
  4. Opleidingsmateriaal ontwikkelen voor de komende generatie hulpverleners.
  • Door een online platform te creëren geven we patiënten/naasten/behandelaren een stem en willen we bijdragen aan:
  1. Het doorbreken van taboes en stigma.
  2. Het bieden van troost, kracht en inspiratie aan lotgenoten.

Disclaimer

In de disclaimer kunt u onder andere lezen hoe de Verhalenbank Psychiatrie omgaat met de privacy van de bezoekers van de website en de donateurs van de verhalen. Lees meer >