Over ons

Ondersteuning van het herstelproces is niet meer weg te denken uit de psychiatrie. Voor de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum is deze beweging het vertrekpunt geweest om de Verhalenbank Psychiatrie op te zetten, analoog aan de Verhalenbank Dementie, opgericht door prof. AnneMei The.

Missie

De Verhalenbank Psychiatrie wil psychiatrische patiënten en hun omgeving een stem geven. De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum ontwikkelt samen het met AMC en andere stakeholders de verhalenbank tot een eigentijdse, verbindend platform om passende oplossingen en nieuwe perspectieven te vinden ter bevordering van herstel en persoonlijke doelen. Het ontsluiten van persoonlijke, dagelijkse ervaringen en verhalen biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van zorg, ondersteuning van herstel en support voor naasten en hulpverleners. De verhalen van patiënten, naastbetrokkenen en professionals worden vastgelegd en onderzocht op de betekenisvolle meerwaarde van de inhoud. Centraal staat het stimuleren van zin- en betekenisgeving bij patiënten.

Visie

“Waargebeurde verhalen nemen ons mee op sleeptouw, brengen ons naar de plek waar het echt gebeurt,  laten ons anders kijken naar de wereld”

Een narratieve en holistische benadering van patiënten met psychiatrische problematiek biedt grote mogelijkheden tot verbetering van behandeling en begeleiding. Levensverhalen zijn bronnen van troost, kracht en empowerment. Het vertellen en onderzoeken van verhalen kan patiënten ondersteunen en perspectief geven waardoor zin- en betekenisgeving worden gestimuleerd. Hierbij is de herstelvisie, zoals deze binnen de herstelbeweging in de GGz wordt gehanteerd, leidend.

Door de verhalen van mensen met psychiatrische problematiek en hun omgeving te analyseren willen wij oplossingen bedenken om deze balans te vinden, te implementeren en te behouden.

Lees meer over de herstelbenadering.

Doelstelling

De Verhalenbank Psychiatrie is gericht op het stimuleren van zin- en betekenisgeving bij patiënten. Het vinden van aanknopingspunten om de zorg te verbeteren, is een tweede streven.

Onze doelstelling willen wij behalen door:

  • met verhalen de zichtbaarheid van mensen met psychiatrische problematiek en hun mantelzorgers te vergroten
  • nieuwe gegevens, kennis en betekenis te genereren
  • initiatieven te ontwikkelen die de psychiatrische zorg verbeteren
  • opleidingsmateriaal te ontwikkelen voor de komende generatie hulpverleners
  • een wetenschappelijke databank op te zetten.

Initiatiefnemers

De Verhalenbank Psychiatrie wil psychiatrische patiënten en hun omgeving een stem geven. De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum wil middels de verhalenbank een eigentijdse, verbindend platform ontwikkelen om passende oplossingen en nieuwe perspectieven te vinden ter bevordering van herstel en persoonlijke doelen Dit doet zij samen het met het AMC en andere belanghebbenden. Het ontsluiten van persoonlijke, dagelijkse ervaringen en verhalen biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van zorg, ondersteuning van herstel en support voor naasten en hulpverleners.

Het team

Floortje Scheepers, afdelingshoofd Psychiatrie UMC Utrecht Hersencentrum, is initiatiefnemer van de Verhalenbank Psychiatrie.

Een klein team is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering en ontwikkeling.

Een uitgebreide projectgroep adviseert en doet mee bij het doorontwikkelen. Deze projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: