Onderzoeksteam

Bij het onderzoek rondom de Verhalenbank Psychiatrie zijn de volgende onderzoekers betrokken:

Floortje Scheepers is psychiater en medisch afdelingshoofd van de afdeling psychiatrie in het UMC Utrecht, waar zij ook sinds 2017 een leerstoel Innovatie in de psychiatrie bekleedt. Daarnaast is zij voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorg Instituut Nederland en wetenschappelijk directeur van kenniscentrum Phrenos. Floortje studeerde geneeskunde in Utrecht, deed aansluitend promotieonderzoek en de opleiding psychiatrie in het UMC Utrecht. Zij is initiatiefnemer van verschillende innovatieprojecten, waaronder de Verhalenbank Psychiatrie.

Nienke van Sambeek is promovendus bij de Verhalenbank Psychiatrie van het UMC Utrecht. Zij is opgeleid als GZ-psycholoog en studeerde daarnaast af in de medische antropologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij een voorliefde voor kwalitatief onderzoek ontwikkelde. Haar onderzoek richt zich op het vergroten van contextueel inzicht in persoonlijk herstel en herstelondersteuning door analyse van ervaringsverhalen.

Stefan van Geelen studeerde filosofie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde bij de afdeling medische psychologie van de Divisie Kinderen van het UMC Utrecht. Momenteel is hij programmamanager van één van de zeven versnellers in de UMC Utrecht strategie 2020-2025 Connecting Worlds, namelijk De Nieuwe Utrechtse School, die (toekomstige) professionals in zorg en gezondheid de beste bagage wil geven om de maatschappelijke en wetenschappelijke problemen van morgen op te lossen. Daarnaast is hij docent, coördinator en onderzoeker in de Medical Humanities.

Gaston Franssen is letterkundige met een bijzondere interesse in de manier waarop verhalen vormgeven aan ons wereldbeeld en onze identiteit. In 2008 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht; momenteel is hij als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde over de relatie tussen literatuur en creatieve media enerzijds en opvattingen over ziekte en gezondheid anderzijds in European Journal of Cultural Studies, Nederlandse letterkunde, en Philosophy, Psychiatry, & Psychology.

Megan Milota is universitair docent bij de afdeling Medical Humanities. Zij studeerde internationale rechten in haar thuisland, de VS, en daarna Engelse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Daar verdedigde zij in 2016 als FWO aspirant haar doctoraatsproject over Amerikaanse religieuze literatuur en lezerreceptie. Megan werd aangenomen bij het Julius Centrum voor onderwijsinnovatie, meer specifiek de integratie van de kunsten in het medisch curriculum. Een belangrijke bron van inspiratie voor haar didactische visie en lopend onderzoek is het Narrative Medicine Program van Columbia University in New York, waaraan zij van 2016-2019 deelnam.

Roel van der Veen is als projectcoördinator van de Verhalenbank verantwoordelijk voor alle praktische zaken, van interviews afnemen en werving tot aan het begeleiden van stagiairs. Op basis van zijn achtergrond in de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen heeft hij veel ervaring met (kwalitatief) onderzoek. Door zijn praktijk- en onderzoekservaring binnen de daklozenzorg heeft hij affiniteit gekregen met de veelzijdigheid van complexe psychische – & sociale problematiek. Zijn visie is dat ieder mens in het leven in aanraking komt met psychische kwetsbaarheid en dat mensen benaderen vanuit nieuwsgierigheid het startpunt is van wederzijdse verbinding. In de praktijk past hij dit toe door vooral veel vragen te stellen en te luisteren. Zelfreflexiviteit en een kritische blik naar de heersende tendensen in de maatschappij is voor hem hierbij essentieel, ook in zijn toekomstige onderzoek.