Uitgangspunten

Positieve Gezondheid

De Verhalenbank sluit zich aan bij het model Positieve Gezondheid van Machteld Huber, waarin een betekenisvol leven centraal staat. Dit concept gaat uit van gezondheid als “het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Binnen het model wordt de nadruk niet meer gelegd op de aanwezigheid van klachten. Door de focus te verleggen naar veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke.

De herstelbenadering

Ook de herstelbenadering vormt een belangrijk uitgangspunt voor de Verhalenbank. Herstel is in de psychiatrie een relatief nieuw concept dat verwijst naar iets anders dan genezing van een ziekte. Het is een vaak langdurig en complex proces waarin de patiënt zijn persoonlijke balans hervindt na ervaringen van psychische ontwrichting en daarmee vaak gepaard gaand rolverlies. Tijdens dit herstelproces ontdekken patiënten gaandeweg dat zij alleen zélf betekenis kunnen geven aan hun ervaringen. Een herstelproces is dan ook persoonlijk, uniek en grillig. Het vergt vaak zoveel tijd omdat het gaat om zaken als het (her)vinden van een positief zelfbeeld, regie over het eigen leven en werken aan een nieuwe identiteit.

Natuurlijk spelen symptomen van de kwetsbaarheid en eventuele daaruit volgende zorgbehoeften een belangrijke rol in het leven, maar in de herstelondersteunende benadering ligt de nadruk niet op de kwetsbaarheid en de beperkingen die deze met zich meebrengt. Er is juist oog voor mogelijkheden: wat heeft iemand nodig om zijn leven naar eigen wens in te vullen, welke belemmeringen worden hierin ervaren en hoe kunnen deze overwonnen worden? Wat helpt en wat hindert?