Het redactieproces

Hoe komen de verhalen op deze website tot stand?

De verhalen die te lezen zijn op de website van de Verhalenbank Psychiatrie zijn anonieme, verkorte versies van gedoneerde verhalen. Op deze pagina leggen wij uit hoe deze verkorte verhalen tot stand zijn gekomen.

In het verleden kon je er als donateur voor kiezen om je verhaal te laten redigeren tot een verkorte versie om op de website van de Verhalenbank Psychiatrie te laten plaatsen. Helaas zijn wij vanwege het hoge aantal aanmeldingen en beperkt budget genoodzaakt het redactieproces tijdelijk stop te zetten. Voorheen ging het redactieproces als volgt:

Het redactieproces

Na het interview (1) vraagt de interviewer aan de donateur welke besproken onderwerpen terug moeten komen in het verkorte verhaal. We sturen deze informatie samen met het woord voor woord uitgeschreven interview (transcript) naar een van onze redacteurs (2). De redacteur leest het volledige transcript en de extra informatie aandachtig, en probeert een verkort verhaal voor op de website te schrijven dat de rode draad en belangrijkste thema’s vangt (3). De interviewer controleert eerst of het verhaal in lijn is met zijn/haar herinnering aan het interview (4). Eventueel passen we conceptversie hierna aan. Dan versturen we het verhaal naar degene die het verhaal heeft verteld (5). De donateur is vrij om aanpassingen te doen in het verhaal, om feedback te geven die de redacteur verwerkt, of om het verhaal helemaal niet te laten plaatsen. Als de donateur tevreden is met het verhaal, vragen wij de donateur een afbeelding te kiezen (vrij van copyright) om bij dit verhaal op de website te plaatsen (6). Pas wanneer de donateur akkoord geeft voor het plaatsen van het verhaal op de website, plaatsen we het (eindpunt).

Proces van redactie van verhaalVisie en afwegingen bij bewerking en plaatsing

Bij de Verhalenbank Psychiatrie willen we ruimte geven aan alle soorten verhalen die mensen kwijt willen over hun ervaring met de geestelijke gezondheidszorg. Sommige verhalen zijn emanciperend of troostrijk, anderen zijn verontrustend of vol boosheid. Het gaat ons erom ruimte te geven aan wat er voor mensen op dat moment toe doet, ongeacht hun herstelfase of onze mening over hun perspectief. We zijn ervan overtuigd dat elk verhaal specifieke kwaliteiten en lessen bevat.

Tegelijkertijd zijn we er ons van bewust dat onze eigen denkkaders en waardes ook invloed hebben op hoe het verhaal tot stand komt. Het open interview is een gesprek tussen twee mensen. Hoewel onze interviewers er op getraind zijn de verhaallijn van de donateur zoveel mogelijk te volgen, beïnvloedt de interviewer het verhaal door op bepaalde momenten wel of niet door te vragen. Dit kan invloed hebben op de richting van het interview. Daarnaast hebben onze denkkaders invloed op wat we uitlichten en weglaten in het verkorte verhaal voor op de website. We hebben bijvoorbeeld ideeën over wat een goed en leesbaar verhaal is, en hoe dat is opgebouwd. We hebben dikwijls de neiging op zoek te gaan naar het positieve, het hoopvolle, het goede einde. Of we willen duidelijke verbanden leggen en orde scheppen waar dat afwezig is. Een geredigeerd verhaal is altijd een ‘her-vertelling’ die wordt gevormd door het hele proces van deelname bij de Verhalenbank. We reflecteren hier met elkaar op en we leggen het verkorte verhaal altijd voor aan de donateur, die aanpassingen kan doen. De donateur is en blijft eigenaar van het verhaal. Ons doel is om de belevingswereld van de donateur zo goed mogelijk weer te geven. We vragen donateurs na afloop van deelname om te toetsen of we geslaagd zijn.