Projecten

De Verhalenbank Psychiatrie staat voor een depot van verhalen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een bloedbank of hersenbank. Door verhalen te verzamelen en te analyseren willen we bijdragen aan het gebruik van ervaringsverhalen als kennisbron in de zorg.

Kwalitatief onderzoek

Door middel van kwalitatief onderzoek (= onderzoek dat niet gericht is op het achterhalen van feiten, maar dat meer beschrijvend van aard is en gericht op interpretaties, ervaringen en betekenis, red.) kunnen we dieper inzicht krijgen in het leven van mensen met psychische problemen en hun ervaringen met ziekte, zorg en herstel. We zijn gericht op het verkrijgen van toepasbare kennis waarmee we de psychiatrische zorg daadwerkelijk kunnen verbeteren.

Kunstmatige intelligentie

Het handmatig analyseren van verhalen kost veel tijd. Om verhalen in te kunnen zetten als kennisbron in de zorg is het belangrijk dat we de verhalen op grotere schaal kunnen analyseren. We willen daarom proberen de analyseprocessen (deels) te automatiseren.

Houd deze pagina in de gaten voor updates op het gebied van onderzoek binnen de Verhalenbank Psychiatrie en resultaten van de verschillende deelonderzoeken die we uitvoeren.

Leer hier meer over de visie op onderzoek van initiatiefnemer Floortje Scheepers.

Stage- & samenwerkingsprojecten

Onderzoeksartikel Betekenis geven aan psychische problematiek

 

 

 

 

Thuiszitters

 

 

 

 

Een doolhof vol verhalen

 

 

 

 

onderzoeksproject dwangvoeding

Dwangsondevoeding

 

 

 

 

22q11DS onderzoek

 

 

 

 

Brusjesonderzoek