Disclaimer

Privacy

De Verhalenbank Psychiatrie gaat met grote zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens. Alle gegevens behandelen we strikt vertrouwelijk. We gebruiken ze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en zijn niet direct herleidbaar tot een persoon. Ze worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Toestemming

Iedereen die een verhaal deelt met de Verhalenbank krijgt vooraf uitgebreide informatie over de gang van zaken en de verschillende toestemmingsmogelijkheden. Toestemming voor publicatie op de website kunt u altijd intrekken. Daartoe kunt u ons een mailtje sturen. Wij verwijderen uw verhaal dan van de website, maar de gegevens die tot dat moment verzameld zijn voor het onderzoek worden wel gebruikt.

Publicatie van verhalen

Elk verhaal is uniek. Onze redacteuren bekijken telkens hoe het verhaal in verkorte vorm het best tot zijn recht komt op de website. We hanteren daarbij verschillende richtlijnen, bijvoorbeeld de 113 richtlijn om suïcide te bespreken. En door het weglaten of aanpassen van namen en details zorgen we dat de verhalen niet te herleiden zijn naar de verteller, zijn omgeving of een specifieke situatie. Ook behouden we ons het recht voor om een verhaal niet te plaatsen. Onze overwegingen of aanpassingen stemmen we altijd af met de verteller. Een verhaal wordt pas gepubliceerd na akkoord.

Het bewaren van uw gegevens

Bij het gebruik van onderzoeksgegevens houden we ons aan de Algemene Verordening Persoonsbescherming. Alle gegevens worden gedurende maximaal 15 jaar na afloop van het onderzoek bewaard. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Cookies

Wij verzamelen en analyseren informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Bij het verwerken van onze websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor alleen het land te bepalen is en niet de exacte locatie.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website van de Verhalenbank worden bezocht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken of de inhoud van deze websites.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan de Verhalenbank Psychiatrie of het UMC Utrecht jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze website van de Verhalenbank Psychiatrie is niet voor commercieel gebruik.

Algemene voorwaarden

Wij hopen dat de verhalen op deze website een bron van troost, hoop of inspiratie zijn. Als de content gebruikt wordt, verwachten we wel dat een correcte bronvermelding wordt weergegeven en dat zowel de inhoud als de essentie van de verhalen intact blijven.

Aan therapieën, producten of medicatie die in verhalen worden genoemd, kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het welzijn van verhalendonateurs.

Met vragen over het bovenstaande kunt u contact met ons opnemen.